Çerez Politikası

PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “PayFix” olarak anılacaktır) olarak web sitemiz, uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler gibi birtakım teknolojilerden faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( "KVK Kanunu" ) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla bu metinde, sitemizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz. Çerez kullanımını onaylamıyorsanız sitemizi ziyaretinizi sonlandırmanızı, ya da çerez tercihlerinizi bu Politika’da gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ediyoruz. Çerezlere izin verilmemesi halinde internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

ÇEREZ NEDİR?

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir. Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

ÇEREZ TÜRLERİ

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir: · Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin ana işlevi internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. · Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcıyı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler. · Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezlerziyaret edilen internet sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir. · Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler ziyaret edilen internet sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

PayFix, Gizlilik Politikası’na uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır. Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir. Analitik Çerezler: İnternet sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, internet sitesi nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da internet sitesi tasarımını değiştirebiliriz. İşlevsellik Çerezleri: İnternet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar. Hedefleme/Reklam Çerezleri: PayFix internet sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek ya da bu Politika’da gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür. Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:
Çerez Açıklama Sağlayıcı Süre Tür
ci_session Maintains user statuses in page requests. payfix.com.tr 1 day HTTP Zorunlu
rc::a insanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır. Web sitelerinin kullanımıyla ilgili geçerli raporlar yapmak için faydalıdır. google.com Kalıcı TML Zorunlu
rc::b Bu çerez, insanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır. google.com Oturum Boyunca HTML Zorunlu
rc::c Bu çerez, insanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır. google.com Oturum Boyunca HTML Zorunlu
TS# payfix.com.tr Oturum Boyunca HTTP Zorunlu
ss Web sitesinin Mesaj kutusunun işlevselliği için gereklidir. va.tawk.to Oturum Boyunca HTTP Zorunlu
_ga Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder. payfix.com.tr 2 yıl HTTP Analitik
TawkConnectionTi me Sohbet kutusu işlevselliğini optimize etmek için web sitesinin ziyaretçiyi tanımasına izin verir. payfix.com.tr Oturum Boyunca HTTP Analitik
NID Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir ID kaydeder. ID, hedefleme reklamlar için kullanılır. google.com 6 Ay HTTP Reklam
_ga_0J6GV9EXWM payfix.com.tr 2 Yıl HTTP

ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
Tarayıcı Adı Link
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi
Yandex https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
Safari https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ Veri sahibi olarak Firmamıza başvurarak; · Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Tarayıcı Adı Link Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi Yandex https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml Safari https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ · 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

BAŞVURU VE BİLGİ TALEP HAKKININ KULLANILMASI

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak firmamıza iletmeniz durumunda PayFix talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. PayFix tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri güvenliğinin sağlanması konularında daha detaylı bilgiye PayFix Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

YUKARI ÇIK